Zdenka Doubravka

 

 

 

Medailonek, mé představení

Na cestu k dobrodružnému a alternativnímu životu mě vybavila zkušenost závodní plavkyně, díky čemuž jsem získala silnou vůli překonávat jakékoliv překážky a nepohodlí. Útrapy v dětství spojené se školou, depresemi z dvoufázového každodenního tréninku, pocit zajetí ve městě, kde jsem vyrůstala ve mně nakumulovaly rozhodnutí a odvahu udělat si život jednou opravdu po svým. To, že to bude vykročení ze systému k přírodnímu životu, k vyrovnání nevyváženého principu "beru si a stejnou měrou vracím", lásce a respektu k druhým, respektu k dětem mi umožnili rodiče, kteří nás milovali a s bráchou vyváželi z paneláku do přírody, co to jen šlo. Na vlně jsem pokračovala při studiu Výchovy v přírodě a Zážitkové pedagogiky na UP v Olomouci. Má touha být přírodě blíž a blíž se naplnila po studiu v rámci zahraničních pobytů. V Jihoafrické Republice jsem vedla expediční a rozvojové kurzy pro sociálně ohroženou mládež v rámci mezinárodní organizace Outward Bound. V USA v Indianě jsem pracovala jako lektorka ekologických programů v Environmentálním centru Bradford Woods. Těmito zkušenostmi jsme prošli společně s mým mužem Petrem. Spolu jsme i následně cestovali po odlehlých částech Afriky, setkali se s lidmi žijícími ve velmi skromných podmínkách a přesto šťastnými. To byly momenty, které skládaly naše odhodlání vytvořit si po návratu domu místo pro život podle našich představ - svobodné, příjemně soběstačné, pro nás i budoucí děti zdravě divoké a dobrodružné. A kde tedy? Kde jinde, než v přírodě 🙂

Kapitola "život na samotě u lesa"

Našli jsme vytoužený pozemek v lůně Chřibské vrchoviny, postavili dřevěný dům zateplený ovčí vlnou a plni ideí o rodových statcích a permakulturních zahradách se pustili do proměny 3 ha do Ráje na zemi.

 

Naše děti od mala bosé, bezčasé a bezinstitucí, dostávaly otisk "takto žít je v pořádku".

Podařilo se nám vybudovat energetický ostrovní systém - měli jsme veškerou energii ze solárů. Vodu jsme nosili z půvabné, předky kopané studny. Z domu odcházela jen tzv. šedá voda, už tehdy jsme se rozhodli používat kompostovací záchod a uzavírat cyklus: vypěstované jídlo - kompostované bobky - návrat živin do půdy.

Kapitola dovolená ve městě

Souhra okolností změnila naši představu, že na krásné samotě zapustíme kořeny a budeme žít na věky. Přestěhovali jsme se na okraj Českých Budějovic načerpat síly a nové vize do budoucna. Děti vstoupily do Waldorfské školy.

Kapitola Jindřichovice pod Smrkem

Nevzdali jsme se naděje, že někde může být krásná příroda, komunita blízkých přátel a svobodná škola pro děti. Místo jsme po pečlivém zvažování všech jiných alternativ v ČR našli v podhůří Jizerských hor. Ze zarostlého mokřadu a polo zbořeného domu jsme vykouzlili permakulturní oázu, dům uzpůsobili ke komunitnímu pobývání, dětem i nám dopřáli život v přírodě i možnost být součástí zdejší svobodné školy.

S Petrem vedeme kurzy Cesta k přírodnímu bydlenízážitkové akce pro teenagery

Zajímá mě...

žitá soběstačnost, přirozené zdraví, úrovně mezilidských vztahů, celistvého rozvoje, svobodné a přírodní výchovy dětí, jsem aktivní v hnutích a projektech zabývajících se ochranou přírody a transformací společnosti.

Absolvovala jsem kurzy:

Úplný kurz permakulturního designu

Osvědčení Zážitkový pedagog

Trénink vedení environmentálních programů a challenge education (Bradford Woods, USA)

Trénink vedení programů dobrodružné výchovy (Outward Bound, JAR)

Kurz Respektovat a být respektován s manželi Kopřivovými

Seminář Etikoterapie

Semináře Modrá alfa

Mé školní vzdělání:

Střední zdravotnická škola, obor dětská sestra, následně bakalářské studium na UK Praha s aprobací Diplomovaná sestra

Rekreologie na UP Palackého v Olomouci, specializace Výchova v přírodě, Zdravý životní styl a Zážitková pedagogika

Pracovní zkušenosti:

Lektorka environmentálních programů v zahraničí - Jihoafrická republika, USA

Lektorka pobytových programů v detašovaném pracovišti Krásensko spadající pod ekocentrum Lipka

Lektorka v ekocentru Cassiopea v Českých Budějovicích